דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
נכבדי,

הנדון: הענקת מענקי מחקר מאת הקרן למענקי מחקר של איגוד האינטרנט הישראלי

הקרן למענקי מחקר של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מעניקה מענקי מחקר ומלגות מחייה לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה, המבצעים מחקרים הקשורים לרשת האינטרנט.

מצ"ב תקנון הקרן המפרט, בין היתר, את הנושאים בהם תומכת הקרן ואת הדרך להגשת הבקשות למענק מחקר ולמלגות מחייה.

אודה לך אם תפיץ זאת בין החוקרים והסטודנטים לתארים מתקדמים במחלקתך ובין גורמים נוספים במוסדך העוסקים באינטרנט על היבטיו השונים.

אנא הסב את תשומת ליבם ללוח הזמנים הקצר עד למועד האחרון להגשת הבקשה: 31.12.2007. אנו מקוים כי בשנים הבאות לוח הזמנים יהיה מרווח יותר.

נשמח לקבל בקשות למענקים על מחקרים העוסקים בנושאים הנתמכים על ידי הקרן.

לפרטים נוספים: http://www.isoc.org.il/scholarship

בברכה,

מי-טל גרייבר שורץ, עו"ד
מנהלת תפעול
איגוד האינטרנט הישראלי


מגדל אביב, קומה 52, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת-גן 52520. טל: 6114094-03 פקס: 6114095-03
Migdal Aviv, 52 Floor, 7 Jabotinsky St., Ramat-Gan 52520. Tel: 972-3-6114094. Fax: 972-3-6114095.
http://www.isoc.org.il