דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department

שלום רב,

כמידי שנה גם השנה מוציא הטכניון משלחת של סטודנטים לארה"ב [רצ"ב מכתב שהופץ לסטודנטים] להביא את דבר הטכניון. השנה הוחלט שהמשלחת תכלול רק משתלמים לתארים גבוהים. הדיקן מבקש את עזרתכם באיתור של מועמדים מתאימים שיהיו מוכנים להקדיש כשבועיים – בחודש פברואר 2008- לנסיעה זו.

על המועמד לשלוט באנגלית באופן שוטף, להיות ברמה אקדמית גבוהה ושידע לספר על עצמו ועל המחקר בו הוא עוסק בצורה שוטפת ומענינת. 

 

אבקשכם להעביר אלי שמות של מועמדים מתאימים, לאחר ששוחחתם איתם והם מעונינים לצאת, לא יאוחר מתאריך 20 בדצמבר 2007.

תודה

דליה

 

Dalia Talmon - Head 
Office of the Dean 
Irwin and Joan Jacobs Graduate School
Technion
Tel. 04-8292478
email: daltal@dp.technion.ac.il  
daltal@tx.technion.ac.il