שלום לכלם,

מהסמסטר הפקולטה תעניק מלגות מצוינות למלגאים מצטיינים. כדי לאפשר לנו להעניק את המלגות למלגאים המצטיינים ביותר, אנו מבקשים שמלגאים העומדים בקריטריונים יגישו את מועמדותם עם קורות חיים ורשימת פרסומים וכן לבקש המלצה מהמנחה. ראו הפרטים המצורפים. הגשה לירדנה עד ***3 במאי 2007***.

חג עצמאות שמח,

אלי

מלגות מצוינות

מטרות

 • עידוד משתלמים למצוינות אקדמית ומחקרית

המלגה

 • מלגת מצוינות בת מנה אחת הנוספת למלגה הקיימת. קבלת מלגת המצוינות תצוין בתדפיס הסטודנט.

זכאות

 • הזכאות מותנית בעמידה בתנאים הבאים:
  • המשתלם סיים לפחות 50% מנקודות הדרישה למקצועות, על פי הרשום בתדפיס
  • ציון ממוצע 82 לפחות (תנתן עדיפות לציונים גבוהים יותר)
  • פרסום מאמר (שהתקבל) לכנס או עיתון יוקרתיים במהלך השנה הקודמת לסמסטר הנוכחי (ממרץ 2006 עד פברואר 2007)
  • ציון מחקר טוב מאד ומעלה: למגיסטרנטים-בסמסטר האחרון, לדוקטורנטים-בשני הסמסטרים האחרונים.
 • ישקלו גם הצטינויות יוצאות דופן שאינן עומדות בתנאים הללו, על פי שיקולי הועדה, ובאישור ביה"ס
 • הזכאות מותנית בקבלת מלגה בכל חמשת חודשי הסמסטר

העמדה

 • כל מלגאי המעונין להעמיד מועמדותו ועומד בתנאים
 • ***סעיף זה מבוטל*** מלגאים שהגישו מועמדות לפרסים ומלגות חיצוניות בשנה האחרונה ונדחו, יועמדו אוטומטית (כמובן רק במקרה שההגשה היתה דרך ירדנה)

העמדת המועמדות

 • יש למלא טופס מועמדות לפרסים, לצרף קורות חיים ורשימת פרסומים, ולמסור לירדנה
 • על המנחה לכתוב המלצה, אותה ימסור ישירות לירדנה
 • ***סעיף זה מבוטל*** מועמדים שהועמדו אוטומטית יוכלו לעדכן את הבקשה (ו/או מכתב ההמלצה), אם רצונם בכך

תאריך הגשה

 • הסמסטר ההגשה עד 3/5/2007

מכסה

 • הסמסטר ינתנו עד 4 מלגות מצוינות לדוקטורנטים ועד 3 למגיסטרנטים

*** הסעיפים לעיל שבוטלו, בוטלו בגלל שחסר לנו חלק מהמידע הדרוש לביצועם. נעשה כמיטב יכולתנו, אך כדי להבטיח מועמדות, אנו מבקשים שכל המועמדים מהשנה האחרונה שנדחו, יגישו מועמדות למלגת המצוינות.