גם השנה ות"ת לא הגדיר פריפריה ולכן הם מבקשים מהסטודנט להוסיף מכתב אישי ובו פירוט נקודה זו. ככלל הם מתיחסים לפריפריה הן גאוגרפית - עיירות פיתוח, מושבים וכו' וגם פריפריה חינוכית כלומר בתי ספר גרועים או בשכונות מצוקה.