Hash Code 2017 של גוגל במדעי המחשב

Hash Code 2017 by Google at CS

תאריך:
יום חמישי, 23.2.2017, 18:30
מקום:
חדר 337, בניין טאוב למדעי המחשב

גוגל תארח Hub for the Online Qualification Round of Hash Code - בפקולטה למדעי המחשב, ביום ה', 23 בפברואר 2017, ב-18:30 (זמן אירופה), בחדר 337, בניין טאוב למדעי המחשב.

המעוניינים לקחת חלק מתבקשים להירשם תוך בחירת
[Israel > Haifa > Technion] מתוך הרשימות.

נא לעיין בפרטים נוספים בדף האנגלי.

בחזרה לאינדקס האירועים