דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אירועים

אירועים

Pixel Club: Semi-Supervised Learning in Gigantic Image Collection
event speaker icon
יאיר וייס (האונ' העברית בירושלים)
event date icon
יום שלישי, 21.6.2011, 11:30
event location icon
חדר 1061, בניין מאייר, הפקולטה להנדסת חשמל
With the advent of the Internet it is now possible to collect hundreds of millions of images for computer vision. These images come with varying degrees of label information. "Clean" labels can be manually obtained on a small fraction, "noisy labels" may be extracted automatically from surrounding text, while for most images there are no labels at all. Semi-supervised learning is a principled framework for combining these different label sources. However, it scales polynomially with the number of images, making it impractical for use on gigantic collections with hundreds of millions of images and thousands of classes. In this paper we show how to utilize recent results in machine learning to obtain highly efficient approximations for semi-supervised learning that are linear in the number of images. Specifically, we use the convergence of the eigenvectors of the normalized graph Laplacian to eigenfunctions of weighted Laplace-Beltrami operators. Our algorithm enables us to apply semi-supervised learning to a database of 80 million images gathered from the Internet.
[בחזרה לאינדקס האירועים]