Pixel Club Seminar: Audio - Visual Fusion

דובר:
ראדו הוראד (INRIA צרפת)
תאריך:
יום שלישי, 1.6.2010, 11:30
מקום:
חדר 1061, בניין מאייר, הפקולטה להנדסת חשמל

בחזרה לאינדקס האירועים