רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
חורף 2017-2018
סמסטר נוכחי
אביב 2018
סמסטר קיץ
קיץ 2018
סמסטר הבא
חורף 2018-2019
234111 מבוא למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשבדף הבית של מבוא למדעי המחשב דף הבית של מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2018  
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סידף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי מבוא למחשב - שפת סי ניתן בסמסטר קיץ 2018 מבוא למחשב - שפת סי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר קיץ 2018 מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2018 מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234122 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר קיץ 2018 מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים דף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאבדף הבית של מבוא למחשב בשפת מטלאב   מבוא למחשב בשפת מטלאב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2018 קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234145 מערכות ספרתיות מידע קטלוגי עבור מערכות ספרתיותמערכות ספרתיות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018    
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר קיץ 2018 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר קיץ 2018 אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234262 תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגידף הבית של תכן לוגי דף הבית של תכן לוגי  תכן לוגי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234267 מבנה מחשבים ספרתיים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים ספרתייםדף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים דף הבית של מבנה מחשבים ספרתיים  מבנה מחשבים ספרתיים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234270 ניהול פרוייקטי תוכנה מידע קטלוגי עבור ניהול פרוייקטי תוכנה ניהול פרוייקטי תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2018   
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשבדף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב אדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי  פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר קיץ 2018 שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע דף הבית של מערכות אחסון מידע  מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבתגרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2017-2018   גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2018   
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות סילבוס של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
234900 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2018   
236200 עיבוד מידע סטטיסטי מידע קטלוגי עבור עיבוד מידע סטטיסטידף הבית של עיבוד מידע סטטיסטי    
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה מידע קטלוגי עבור ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונהארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018   ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2018   
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיות דף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות   
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2דף הבית של לוגיקה למדעי המחשב 2    
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינהמבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018   מבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236310 תורת השפות הפורמלית מידע קטלוגי עבור תורת השפות הפורמלית   תורת השפות הפורמלית ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיותדף הבית של תורת הסיבוכיות    
236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור שיטות אלגבריות במדעי המחשבדף הבית של שיטות אלגבריות במדעי המחשב    
236321 שיטות בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור שיטות בהנדסת תוכנה דף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה   
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2018  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות ואותות במחשב דף הבית של עיבוד תמונות ואותות במחשב  עיבוד תמונות ואותות במחשב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מפרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 דף הבית של פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ   
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה דף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה   
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה דף הבית של מבוא לאופטימיזציה סילבוס של מבוא לאופטימיזציה   
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים סילבוס של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים   
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדברים סילבוס של פרויקט באינטרנט של הדברים דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים   
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות מידע קטלוגי עבור פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיותדף הבית של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות סילבוס של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות דף הבית של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות סילבוס של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות   
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים סילבוס של פרויקט בתקשורת מחשבים   
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנטדף הבית של תקשורת באינטרנט    
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהדף הבית של מבוא לאימות תוכנה   מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב מידע קטלוגי עבור מבוא לממשקי אדם-מחשב דף הבית של מבוא לממשקי אדם-מחשב   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236350 הגנה במערכות מתוכנתות מידע קטלוגי עבור הגנה במערכות מתוכנתותדף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות  הגנה במערכות מתוכנתות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרותדף הבית של מערכות מבוזרות   מערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236353 אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות  אוטומטים ושפות פורמליות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים דף הבית של מערכות מסד נתונים  מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר   תכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרפרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236373 סינטזה של תמונות מידע קטלוגי עבור סינטזה של תמונות   סינטזה של תמונות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים דף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים   
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות דף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  עקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2018  סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'  סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' 
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש דף הבית של פרויקט בחומות אש  פרויקט בחומות אש ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזה   קריפטאנליזה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית   דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה דף הבית של קריפטולוגיה   
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיותדף הבית של קריפטוגרפיה וסיבוכיות   קריפטוגרפיה וסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור ממוש מערכות מסדי נתונים דף הבית של ממוש מערכות מסדי נתונים   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובדף הבית של אלגוריתמי קירוב   אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית דף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקהדף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה    
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2017-2018   פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות דף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות   
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2   סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  נושאים מתקדמים במ"מ 2 ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6   
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10   
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 11 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 11   
236613 נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה דף הבית של נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקיפטולוגיה ה   
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   
236628 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה   נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236638 נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה דף הבית של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה   
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה דף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה   
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה 
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה  סילבוס של נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה   
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת   
236698 הבטחת איכות תוכנה מידע קטלוגי עבור הבטחת איכות תוכנה דף הבית של הבטחת איכות תוכנה   
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה דף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר קיץ 2018 תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236714 נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים מידע קטלוגי עבור נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים  סילבוס של נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים   
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"ממודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר חורף 2017-2018    
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2018   
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 דף הבית של פרויקט במערכות נבונות   
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדות דף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדותדף הבית של פרויקט במערכות לומדות    
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי   אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג   שיטות רב-סריג ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236800 סמינר בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור סמינר בהנדסת תוכנה  סילבוס של סמינר בהנדסת תוכנה   
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2   
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3דף הבית של סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3   
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5    
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים   סמינר באלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר בשיטות אימות פורמליות דף הבית של סמינר בשיטות אימות פורמליות סילבוס של סמינר בשיטות אימות פורמליות   
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה   סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתוניםדף הבית של סמינר במסדי נתונים    
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשבים פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2018   
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילי סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי    
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלידף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי   עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטריתדף הבית של ראיה חישובית גאומטרית   ראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותותייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2017-2018   ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבתדף הבית של ראיה ממוחשבת   ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת סילבוס של פרויקט בראיה ממוחשבת   
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהדף הבית של מבוא לרובוטיקה   מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית   מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפיםסמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים ניתן בסמסטר חורף 2017-2018 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים ניתן בסמסטר אביב 2018