דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department
אקדמי

רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסמידעסמסטר קודם
אביב 2022
סמסטר נוכחי
קיץ 2022
סמסטר הבא
חורף 2022-2023
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר קיץ 2022 מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות  דף הבית של מבוא לתכנות מערכות 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234128 מבוא למחשב שפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב שפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב שפת פייתון 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1  מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 סילבוס של אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א'  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב'פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' ניתן בסמסטר אביב 2022   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי 
234325 גרפיקה ממוחשבת 1 מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת 1  גרפיקה ממוחשבת 1 ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותדף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות   
234493 מבוא לאבטחת סייבר מידע קטלוגי עבור מבוא לאבטחת סייברדף הבית של מבוא לאבטחת סייבר   
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236025 אוטומטים,לוגיקה ומשחקים מידע קטלוגי עבור אוטומטים,לוגיקה ומשחקיםדף הבית של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים סילבוס של אוטומטים,לוגיקה ומשחקים   
236201 מבוא לייצוג ועיבוד מידע מידע קטלוגי עבור מבוא לייצוג ועיבוד מידעדף הבית של מבוא לייצוג ועיבוד מידע  מבוא לייצוג ועיבוד מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236271 פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פיתוח מבוסס אנדרואידדף הבית של פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד   סילבוס של פיתוח מבוסס אנדרואיד 
236272 פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד מידע קטלוגי עבור פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד   סילבוס של פרוייקט פיתוח מבוסס אנדרואיד 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2022   
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיותדף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות   
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2לוגיקה למדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר אביב 2022   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה 
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיות  תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות   
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מ  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריה  דף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה 
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציהדף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםדף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםדף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםדף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנטדף הבית של תקשורת באינטרנט   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהמבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022  מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשבדף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   
236347 היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנהדף הבית של היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  הגנה ברשתות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236361 פרויקט בקומפילציה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בקומפילציה מ סילבוס של פרויקט בקומפילציה מ   
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםמסדי נתונים ניתן בסמסטר אביב 2022  מסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מפרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2022  פרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236369 תכנות מערכות ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור תכנות מערכות ברשת האינטרנט  תכנות מערכות ברשת האינטרנט ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית  תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלהדף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפיםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  עקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונות  קידוד ואלגוריתמים לזכרונות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2022   
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסוןדף הבית של פרויקט במערכות אחסון   
236422 טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות מידע קטלוגי עבור טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמותדף הבית של טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות סילבוס של טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות   
236491 תכנות מאובטח מידע קטלוגי עבור תכנות מאובטח  דף הבית של תכנות מאובטח 
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחורדף הבית של הנדסה לאחור   
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית סילבוס של פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1   סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהפרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2022   
236506 קריפטולוגיה מודרנית מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה מודרניתדף הבית של קריפטולוגיה מודרנית   
236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במבנה מחשביםדף הבית של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים סילבוס של נושאים מתקדמים במבנה מחשבים   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעדף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה  מבוא לביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2022   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7 
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 
236609 נושאים מתקדמים במ"מ 9 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 9   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 9 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה הדף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה   
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות הדף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   
236629 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+תנושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה+ת ניתן בסמסטר אביב 2022   
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב הדף הבית של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה   
236651 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת   סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה+ת 
236663 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה+ת   
236664 נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי הדף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה   
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים  תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותדף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזריםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים   
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות   סילבוס של פרויקט במערכות לומדות 
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים  למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים   סילבוס של סמינר באלגוריתמים 
236817 סמינר בעיבוד שפה טבעית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד שפה טבעית  דף הבית של סמינר בעיבוד שפה טבעית סילבוס של סמינר בעיבוד שפה טבעית 
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהדף הבית של סמינר ברובוטיקה   
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזרים   סילבוס של סמינר באלגוריתמים מבוזרים 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםדף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים 
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילידף הבית של סמינר בתכנות מקבילי   
236833 סמינר באוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר באוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של סמינר באוטומטים ושפות פורמליות  דף הבית של סמינר באוטומטים ושפות פורמליות 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע   
236836 סמינר בתמריצים ולמידה מידע קטלוגי עבור סמינר בתמריצים ולמידה  סמינר בתמריצים ולמידה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  ראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתדף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת   
236901 אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי  דף הבית של אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2022-2023 
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטידף הבית של פרויקט בחישוב קוונטי סילבוס של פרויקט בחישוב קוונטי   
237267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםמבנה מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2022   
237343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותתורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2022   
238125 אלגוריתמים נומריים מ מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומריים מ   סילבוס של אלגוריתמים נומריים מ 
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית מידע קטלוגי עבור גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטיתגאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2022