רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2019
סמסטר נוכחי
קיץ 2019
סמסטר הבא
חורף 2019-2020
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי  
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתוןמבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1  מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  דף הבית של לוגיקה למדמ"ח 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב אפרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבתדף הבית של גרפיקה ממוחשבת  גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותדף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשבמבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב 
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע  עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236306 גרפים מקריים מידע קטלוגי עבור גרפים מקרייםגרפים מקריים ניתן בסמסטר אביב 2019  גרפים מקריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינהדף הבית של מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה 
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיותתורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר אביב 2019  תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעמערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2019  מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםדף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים 
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהמבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  דף הבית של הגנה ברשתות 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרותמערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מערכות מבוזרות 
236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור תאוריה של מערכות מסד נתוניםתאוריה של מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של תאוריה של מערכות מסד נתונים 
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים  מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מפרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של פרויקט במערכות הפעלה מ 
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנטניהול מידע ברשת האינטרנט ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של ניהול מידע ברשת האינטרנט סילבוס של ניהול מידע ברשת האינטרנט 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזרתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2019  תכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר  פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםשיטות הסתברותיות ואלגוריתמים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' 
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשביםאבטחת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של אבטחת מחשבים 
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחורהנדסה לאחור ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של הנדסה לאחור 
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזהקריפטאנליזה ניתן בסמסטר אביב 2019  קריפטאנליזה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתמבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית סילבוס של מבוא לבינה מלאכותית 
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהדף הבית של פרויקט המשך בתוכנה   סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה 
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובאלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר אביב 2019  אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה הנושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה 
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הנושאים מתקדמים באלגוריתמים ה ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים הנושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה ניתן בסמסטר אביב 2019  נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתדף הבית של גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותדף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזריםאלגוריתמים מבוזרים ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  דף הבית של מבוא למערכות לומדות 
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמידף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  דף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי 
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםלמידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר אביב 2019  למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריגשיטות רב-סריג ניתן בסמסטר אביב 2019  שיטות רב-סריג ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2סמינר במדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםסמינר באלגוריתמים ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של סמינר באלגוריתמים 
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהסמינר בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה 
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהסמינר ברובוטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של סמינר ברובוטיקה 
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתוניםדף הבית של סמינר במסדי נתונים  סמינר במסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטיתסמינר בגאומטריה דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית 
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקבילידף הבית של סמינר בתכנות מקבילי   סילבוס של סמינר בתכנות מקבילי 
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטליעיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר אביב 2019  עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטריתראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותותייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר אביב 2019  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבתראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2019  ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתדף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהמבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019  מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתדף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020