פרטי התקשרות לצורך תפעול הוראה מקוונת בעיתות חירום:

צוות IT:
גנדי זאידשר
Gennadi Zaidsher
050-2038656
genazcs.technion.ac.il

הוראה:
אסתי כהן
Esti Cohen
053-8213787
esticcs.technion.ac.il

ברכה כהן
Bracha Cohen
053-8213787
brachacs.technion.ac.il

לימודי הסמכה (תואר ראשון):
ugofficecs.technion.ac.il

לימודי תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי):

לימור גינדין
Limor Gindin
limorgcs.technion.ac.il

צוות בניין (תפעול ולוגיסטיקה):
יניב אבוטבול
Yaniv Abutbul
052-2410243
yanivacs.technion.ac.il