הפקולטה למדעי המחשב בטכניון

 


יום פתוח לתואר שני ושלישי

 

יום רביעי  |  17.4.2019

 

 

טופס הרשמה