ראשי

מחקרים

מיקום

הרשמה


המחקרים המשתתפים  לפי נושאים ותחומי מחקר
 
 
CRYPTOLOGY AND CYBER
1.
 Michael Riabzev
2.
 Assaf Rosenbaum
 
DATA CENTERS AND CLOUDS
3.
 Jalil Morany
 
GRAPHICS
4.
Advection-based Function Matching on Surfaces
 Omri Azencot
5.
 Danielle Ezuz
 
INTELLIGENT SYSTEMS AND SCIENTIFIC COMPUTATION
6.
A Deep Learning Perspective on the Origin of Facial Expressions
 Ran Breuer
7.
 Yehuda Dar
8.
 Dan Elbaz
9.
 Pai Gautam
10.
 Vardan Papyan
11.
 Yaniv Romano
12.
Geodesic Distance Descriptors  Gil Shamai
13.
 Jeremias Sulam
14.
 Matan Sela
15.
 Gregory Vaksman
16.
 Yael Yankelevsky
17
 Ev Zisselman
 
MACHINE LEARNING AND INFORMATION RETRIEVAL
18.
 Guy Rosin
19.
 Guy Uziel
 
SYSTEMS AND APPLICATIONS
20.
 Maya Arbel
21.
 Eran Gilad
22.
 Oren Kalinsky
23.
 Gil Kupfer
24.
 Nurit Moscovici
 
TESTING AND VERIFICATION
25.
 Bat-Chen Golden
26.
 Anna Trostanetski
 
THEORY OF COMPUTER SCIENCE
27.
Eden Saig

Past Research Day events of 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 and 2016