ראשי

מחקרים

מיקום

הרשמה

המחקרים המשתתפים  לפי נושאים

(הרשימה מתעדכנת תוך כדי הצטרפות מציגים חדשים)

 

THEORY OF COMPUTER SCIENCE

Exact Learning with Membership Queries
Hasan Abasi

Memory Management for Lock-Free Data Structures
Nachshon Cohen

Stronger Barriers for Distributed Distance Computations
Seri Khoury

Sample Compression Schemes for VC Classes
Shay Moran

Incorporating Information Extraction in Database Queries
Liat Peterfreund


Publicly Verifiable Computational
Integrity
Michael Riabzev

A Fast Distributed 2+Epsilon Approximation for Weighted Vertex Cover
Gregory Schwartzman


DATA CENTERS AND CLOUDS

Ginseng: Market Driven LLC Allocation
Liran Funaro


SYSTEMS AND APPLICATIONS

Heavy Hitters in Streams and Sliding Windows
Ran Ben Basat

O-structures: Parallelizing Irregular Data Structures using Memory Versioning
Eran Gilad

Estimating Types in Binaries using Predictive Modeling
Omer Katz

Network Controller Emulation on a Sidecore for Unmodified Virtual Machines
Arthur Kiyanovski

Hardening Cassandra Against Byzantine Failures
Roni Licher

Sampling-on-Demand in SDN
Evgeny Moroshko

Analyzing Internet Routing Security Using Model Checking
Adi Sosnovich


Hash, Don't Cache (the Page Table)
Idan Yaniv


MACHINE LEARNING AND INFORMATION RETRIEVAL

The Ranking Game
Elad KraviINTELLIGENT SYSTEMS AND SCIENTIFIC COMPUTATION

Postprocessing of Compressed Images via Sequential Denoising
Yehuda Dar

Computational Caricaturization of Surfaces

Matan Sela


BIOINFORMATICS

Combinatorial Coding for DNA Based Storage Systems
Leon
Anavy

Phenotype Prediction via Multiple Kernel Learning
Omer Weissbrod


G
RAPHICS

Fluid Simulation on Curved Surfaces
Omri Azencot

Regularized Harmonic Map Flow: A Tool for Improvement of Maps between Shapes
Danielle Ezuz

Hele-Shaw Flow Simulation with Interactive Control using Complex Barycentric Coordinates
Aviv Segall

 

Past Research Day events of 2007, 2009, 2011, 2013 and 2014