הפקולטה למדעי המחשב בטכניון

 

 

 


יום פתוח לתואר שני ושלישי

 

יום רביעי  |  25.4.2018

 

 

 

טופס הרשמה